«Неприятна изненада»

- 20 -

Последният куибийски-куибийски-кел във вселената напусна бойното поле, за да потърси суров материал за лек ремонт. После, разбира се, ще му трябва още, за да може да се самовъзпроизведе. Кой бе хвърлил мрежите върху лъва?

Информация за текста

© 1989 Роджър Зелазни

© 1998 Роза Григорова, превод от английски

Roger Zelazny

1989

Сканиране: Mandor, 2010

Редакция: Alegria, 2010

Издание:

Роджър Зелазни. Мраз и огън

Американска. Първо издание

Библиотечно оформление: Софка Ташчиева

Художник: Маргарита Ташчиева

Редактор: Силвия Вълкова

Коректори: Нина Иванова, Зефира Иванчева

ISBN 954–527–084–5

Свалено от «Моята библиотека» http://chitanka.info/lib/text/15951

Последна редакция: 2010-05-04 11:00:00

Реклама на сайте
- 20 -